25/01/2020

தை 2020 மின்னிதழ்


 உள்ளடக்கம்:

1. அமுதமொழி -1
-மகாத்மா காந்தி
-மகாகவி பாரதி

3. மகத்தான மாமனிதரின் நூற்றாண்டு துவக்கம்
-சேக்கிழான்

4. விடுதலையின் போர்ப்படைத் தளபதி

-இல.நாராயணன்

5. மாற்றம் விரும்பிய சனாதனி

-முத்துவிஜயன்

6. தீண்டாமைத் தீயைத் தணிக்க வந்த தவச்சீலர்
-பக்தன்

7. மன்னித்துவிடு மகாத்மா!

-ஆதலையூர் த.சூரியகுமார்

8. பெண்ணுரிமை காத்த பாஞ்சாலி   

-தஞ்சை வெ.கோபாலன்

-ம.கொ.சி.இராஜேந்திரன்

10. சைவத் திருமுறைகள் வளர்த்த தமிழ்

-நெல்லைச் சொக்கர்
-டி.எஸ்.தியாகராஜன்
-ஆசிரியர் குழு

No comments:

Post a Comment